Introductiecursus akoestiek & mediatechniek

Cursus Code
001

Een optimale akoestiek voor elke situatie in één ruimte? Dat kan!

Elke ruimte heeft zijn eigen akoestiek die uw beleving van het geluid bepaalt. Hoe combineer je een ideale akoestiek met uw evenement in een ruimte die multifunctioneel wordt ingezet? Met een goed ontwerp en een mooi samenspel tussen bouwkundige en media technische voorzieningen kunnen we dit in eigen hand houden!

In deze boeiende introductiecursus brengen wij jaren van ervaring in ruimte-akoestiek voor u samen in een professionele akoestische ruimte waarin theorie direct omgezet wordt naar een akoestische beleving.

Profiteer van de praktijkkennis van 4 unieke sprekers:

Zij nemen u mee op de weg naar een succesvolle beheersing van de ruimte akoestiek!

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod

  • zaalakoestiek en elektro-akoestiek
  • de toepassing van mediatechniek en infrastructuur
  • hoe akoestiek is aan te passen aan de eisen van een evenement
  • praktijkvoorbeelden met een live demonstratie

Een actuele cursus voor architecten en ontwerpers, gebouw- en kerkbeheerders, beheerders van multifunctionele ruimtes die flexibel worden gebruikt door een wisselend aantal personen (kantoortuinen, overlegkamers, atria).


Data

Voorjaar 2022  – introductieworkshop

Voorjaar 2022  – verdiepingsworkshop

Locatie 

Innovatiecentrum voor onderzoek en beleving – Het akoestisch experience lab

Nobelstraat 16
3846 CG  Harderwijk

Kosten

€ 875,- per dag inclusief een lekkere lunch, het cursusmateriaal en alle live demo’s

Aanmelden


Programma

Ochtend

09:30 – 10:00 uur

Diemer de Vries     Inleiding in de zaal- en elektro-akoestiek

Hoe kun je zaalakoestiek meten? En hoe kun je die meetresultaten relateren aan de luisterkwaliteit? En is de akoestiek van een zaal-in-ontwerp te berekenen?

Stemgeluid of klank van een instrument wordt in een omsloten ruimte weerkaatst door wanden, plafond en de aanwezige objecten. In vaktaal: er wordt zaalakoestiek aan toegevoegd. Deze toevoeging kan het klinkend resultaat zowel negatief als positief beïnvloeden. Een optimale zaalakoestiek is afhankelijk van het type geluid zoals verschillende spraak- en muziekvormen. In multifunctionele ruimtes dient de akoestiek dan ook variabel in te stellen te zijn. Dit is mogelijk door het treffen van bouwkundige maatregelen en door hoogwaardige elektro-akoestische systemen.

10:00 – 10:30 uur

Gert van Ginkel     Systeemintegratie en audiovisuele distributie‘

Het aanbod aan systemen en middelen is zo groot en verandert zo snel dat er bijna geen overzicht meer is. Hoe kun je dan de juiste keuzes maken? Hoe kun je in de ontwerpfase al rekening houden met deze aspecten, zodanig dat het gebouw op de toekomst is voorbereid?

De apparatuur, infrastructuur en distributie van informatie hebben een steeds grotere invloed op het bouwontwerp. Bij complexe bouwprojecten vormen de technische systemen daardoor in toenemende mate een uitdaging. In dit blok komen op een heldere en pragmatische wijze het ontwerp, de implementatie en realisatie van de techniek tijdens de bouw van een functioneel gebouw aan bod. Een werkwijze waarbij technische systemen vooral multifunctioneel zijn en een bijdrage leveren aan stabiele en vloeiende informatieoverdracht voor de gebruikers.

10:45 – 11:30 uur 

Jan Bril      Integratie van zaalakoestiek en elektro-akoestiek tijdens hetontwerpproces

In zijn presentatie heeft Diemer de Vries laten zien wat akoestiek is en hoe deze akoestiek bouwkundig en elektro-akoestisch te beïnvloeden is.

In dit gedeelte van de cursus gaan we dieper in op de praktische kant van het gebruik van zaalakoestiek en elektro-akoestiek, een belangrijk aspect bij de waarneming en beleving van geluid in een ruimte. Hierdoor wordt duidelijk hoe je akoestiek in het ontwerp- en bouwproces kunt waarborgen en zie je praktijkvoorbeelden van hoe het goed gaat en de valkuilen die je tegenkomt vanuit zowel technisch als budgettair perspectief.

11:45  – 12:30 uur    

At van den Heuvel        Variabele elektro-akoestiek in de praktijk

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal worden uitgelegd hoe de akoestiek van een zaal met behulp van een elektro-akoestische installatie kan worden geoptimaliseerd en variabel worden gemaakt. Verschillende typen zalen en kerken zullen daarbij de revue passeren.

Middag

13:30 – 15:30 uur  Live demo variabele akoestiek

15:30 – 16:30 uur  Oplossingen voor het publiek in de zaal en voor de musici op het podium worden besproken en er wordt verder ingegaan op de (on)mogelijkheden van elektro-akoestiek. Ook gaan we het hebben over de inpassing van elektro-akoestische systeemcomponenten in de architectuur. Aansluitend aan dit blok kan een live demo elektro-akoestische variabele akoestiek beleefd worden!

 

 

Cursus Downloads:

Copyright © de geluidAcademie | Created by BUROJAN.nl