Basiscursus geluid (2 dagen op locatie)

Cursus Code
002

Deze cursus is speciaal samengesteld voor medewerkers van omgevingsdiensten en gemeenten en wordt gegeven door ervaren adviseurs. Er wordt gewerkt aan de hand van casussen uit de dagelijkse praktijk en zit dus vol met praktische handvatten!

Onze doelstellingen:

  • De kwaliteit van geluidonderzoeken verhogen
  • Kennis overdragen waarmee uitvoerenden in staat zijn een akoestisch onderzoek volledig en zelfstandig uit te voeren en te beoordelen conform de HMRI
  • Relevante kennis overdragen op het gebied van regelgeving

De cursus is verdeeld over twee dagen en wordt gegeven door Cor Kooy.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Theorie geluid
LAeq, LAmax, LAr;LT
Rekenen met geluid
Omgaan met stoorgeluid
Overdracht van geluid

Normenstelsel
Toelichting
Praktische toepassing
Recente wijzigingen
Wet milieubeheer

Werking meetapparatuur
Bedienen apparatuur
Immissiemetingen
Beoordeling geluid
Opstellen meetverslag

Muziekspectra
Immissiemetingen
Stoorgeluid en correcties
Handhaven in de praktijk
Procedures HMRI

Muziekgeluid en spectra
Opstellen vergunningen
Meten bij evenementen
Geluidbeheersing
dB(A) en dB(C)

Wet milieubeheer en HMRI
Zonering / de-zonering
Zonebeheer en BP
Controleren onderzoeken
Handhavingsmetingen

Wettelijke kaders
Eisen vanuit de RO
Plaatselijke verordening
Bestemmingsplannen
Privaatrechtelijk

Wet geluidhinder
GPP en registers
Controleren rekenmodellen
Meet en rekenvoorschrift
SRM I en II

Bouwbesluit
NEN en ISO normen
Interne geluidwering
Geluidwering gevels
Nagalmtijden

Rekenvoorschriften
Overdrachtsberekeningen
Rekensoftware Geomilieu
Modelleren industrielawaai
Modelleren verkeerslawaai


Een dagdeel van de basiscursus wordt besteed aan geluid bij Horeca en evenementen en wordt verzorgd door Gerard Dethmers:

  • Geluid in de basis: het verschil tussen en nut van dB(A) en dB(C)
  • Meten en apparatuur bij akoestisch onderzoek in de Horeca
  • Activiteitenbesluit in de Horeca
  • Rekenen en modellen met betrekking tot onderzoek in de Horeca

Met deze cursus word je succesvoller in je werk!

Kosten € 1.450,- per persoon inclusief materiaal 

Minimaal aantal deelnemers: 6

Meld je aan

Wil je meer informatie neem dan contact op T 088 6818820

Cursus Downloads:

Copyright © de geluidAcademie | Created by BUROJAN.nl