De praktijkcursus ‘Geluid – Hoe zit het eigenlijk?’ 4 &18 december

AanbodReacties uitgeschakeld voor De praktijkcursus ‘Geluid – Hoe zit het eigenlijk?’ 4 &18 december

Deze cursus is speciaal samengesteld voor medewerkers Geluid van omgevingsdiensten en gemeenten. De cursus is samengesteld door ervaren adviseurs van Het GeluidBuro en zit vol praktische handvatten en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Met deze cursus wordt je succesvoller en effectiever in je werk!

Doelstellingen:

 • De kwaliteit van geluidonderzoeken verhogen
 • Ervoor zorgdragen dat uitvoerenden in staat zijn een akoestisch onderzoek zelfstandig en compleet uit te voeren en te beoordelen conform de HMRI
 • Het bewust maken van de details en eventuele valkuilen van een akoestisch onderzoek
 • Met van bronsterktes
 • Het overdragen van kennis op het gebied van regelgeving
 • Het aanleveren van praktische handvatten door het inzetten van veel voorbeelden uit de praktijk van ervaringsdeskundige geluidadviseurs.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Theorie geluid
 • LAeq, LAmax, LAr;LT
 • Rekenen met geluid
 • Omgaan met stoorgeluid
 • Overdracht van geluid
 • Normenstelsel
 • Toelichting
 • Praktische toepassing
 • Recente wijzigingen
 • Wet milieubeheer
 • Werking meetapparatuur
 • Bedienen apparatuur
 • Immissiemetingen
 • Beoordeling geluid
 • Opstellen meetverslag
 • Tonaal geluid
 • Meten en beoordelen
 • Richtlijnen
 • Muziekspectra
 • Immissiemetingen
 • Stoorgeluid en correcties
 • Handhaven in de praktijk
 • Procedures HMRI
 • Muziekgeluid en spectra
 • Opstellen vergunningen
 • Meten bij evenementen
 • Geluidbeheersing
 • dB(A) en dB(C)
 • Wet milieubeheer en HMRI
 • Zonering / de-zonering
 • Zonebeheer en BP
 • Controleren onderzoeken
 • Handhavingsmetingen
 • Wettelijke kaders
 • Eisen vanuit de RO
 • Plaatselijke verordening
 • Bestemmingsplannen
 • Privaatrechtelijk
 • Wet geluidhinder
 • GPP en registers
 • Controleren rekenmodellen
 • Meet en rekenvoorschrift
 • SRM I en II
 • Bouwbesluit
 • NEN en ISO normen
 • Interne geluidwering
 • Geluidwering gevels
 • Nagalmtijden
 • Rekenvoorschriften
 • Overdrachtsberekeningen
 • Rekensoftware Geomilieu
 • Modelleren industrielawaai
 • Modelleren verkeerslawaai
 • Ins en outs Swung 1
 • Werking geluidregisters
 • Geluid Productie Plafond
 • Afwijkingen bij plannen
 • Ontwikkelingen Swung 2

Docenten Cor Kooy & Sander Pahlplatz

Meld je aan of bel voor meer info!

T 088-6818820

Comments are closed.

 • Onze opleidingen zijn op maat

  Elke opleiding, cursus of workshop kan volledig op maat gemaakt worden naar uw specifieke wensen. Onze docenten komen in company naar u, of u komt naar een van onze locaties. Alles kan.

  Aanmelden

Copyright © de geluidAcademie | Created by BUROJAN.nl