Geluid. Hoe zit dat nu eigenlijk?

AanbodReacties uitgeschakeld voor Geluid. Hoe zit dat nu eigenlijk?

In deze tweedaagse cursus doe je basiskennis op over de volgende onderwerpen in het geluidspectrum. Er wordt klassikaal gewerkt aan de hand van cases.

Kijk snel in onze agenda en meld je aan want vol is vol!

Voor de geluidcursus op 18 juni en 2 juli 2019 wordt gekeken naar een locatie in de omgeving van Haarlem.

 • Theorie geluid
 • LAeq, LAmax, LAr;LT
 • Rekenen met geluid
 • Omgaan met stoorgeluid
 • Overdracht van geluid
 • Normenstelsel
 • Toelichting
 • Praktische toepassing
 • Recente wijzigingen
 • Wet milieubeheer
 • Werking meetapparatuur
 • Bedienen apparatuur
 • Immissiemetingen
 • Beoordeling geluid
 • Opstellen meetverslag
 • Tonaal geluid
 • Meten en beoordelen
 • Richtlijnen
 • Muziekspectra
 • Immissiemetingen
 • Stoorgeluid en correcties
 • Handhaven in de praktijk
 • Procedures HMRI
 • Muziekgeluid en spectra
 • Opstellen vergunningen
 • Meten bij evenementen
 • Geluidbeheersing
 • dB(A) en dB(C)
 • Wet milieubeheer en HMRI
 • Zonering / de-zonering
 • Zonebeheer en BP
 • Controleren onderzoeken
 • Handhavingsmetingen
 • Wettelijke kaders
 • Eisen vanuit de RO
 • Plaatselijke verordening
 • Bestemmingsplannen
 • Privaatrechtelijk
 • Wet geluidhinder
 • GPP en registers
 • Controleren rekenmodellen
 • Meet en rekenvoorschrift
 • SRM I en II
 • Bouwbesluit
 • NEN en ISO normen
 • Interne geluidwering
 • Geluidwering gevels
 • Nagalmtijden
 • Rekenvoorschriften
 • Overdrachtsberekeningen
 • Rekensoftware Geomilieu
 • Modelleren industrielawaai
 • Modelleren verkeerslawaai
 • Ins en outs Swung 1
 • Werking geluidregisters
 • Geluid Productie Plafond
 • Afwijkingen bij plannen
 • Ontwikkelingen Swung 2

Meld je aan of bel voor meer info!

T 088-6818820

Comments are closed.

 • Onze opleidingen zijn op maat

  Elke opleiding, cursus of workshop kan volledig op maat gemaakt worden naar uw specifieke wensen. Onze docenten komen in company naar u, of u komt naar een van onze locaties. Alles kan.

  Aanmelden

Copyright © de geluidAcademie | Created by BUROJAN.nl